www.vulcan.edu.pl
Wykup dostępZaloguj się

Baza tekstów jest aktualna na dzień 18 sierpnia 2017 r.
 
Uwzględniono w niej:

  • pozycję 1554 Dziennika Ustaw z dnia 18 sierpnia 2017 r.,
  • pozycję 811 Monitora Polskiego z dnia 17 sierpnia 2017 r.,
  • pozycję 43 Dziennika Urzędowego Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 września 2016 r.,
  • pozycję 35 Dziennika Urzędowego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 21 czerwca 2017 r.,
  • pozycję 162 Dziennika Urzędowego Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 czerwca 2017 r.,
  • pozycję 34 Dziennika Urzędowego Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 czerwca 2017 r.
  • Dziennik Urzędowy Ministra Finansów Nr 16 z dnia 31 grudnia 2009 r.

Przeglšd zmian

Zmiany w bazie aktów prawnych od:

Ro<img src=Dodane do bazy akty prawne (90):

Ro<img src=Dodane do bazy akty prawne historyczne (już nieobowiązujące) (145):

Ro<img src=Nowe wersje aktów prawnych (996):

Ro<img src=Nowe oficjalne teksty jednolite (226):

Ro<img src=Zaktualizowane akty prawne (418):